KONGRES EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI

W dniach 3 i 4 października w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbył się I Ogólnopolski Kongres Edukacji Przyszłości, którego organizatorami byli Świętokrzyski Kurator Oświaty, Dyrektor ŚCDN i Prezes Targów Kielce. Honorowy patronat objęli: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielc i Marszałek Województwa Świętokrzeskiego.

Na Kongres zostali zaproszeni Kuratorzy Oświaty z pozostałych województw, dyrektorzy szkół i nauczyciele z całej Polski, doradcy zawodowi i pracodawcy. Z naszej szkoły na 2-dniowy Kongres Edukacji została oddelegowana pani Bogumiła Kępkowska.

Pierwszy dzień Kongresu przebiegał pod hasłem tematycznym:
KREATYWNIE I INNOWACYJNIE W EDUKACJI.
Prelegentami bardzo interesujących wykładów byli doświadczeni eksperci, dydaktycy i praktycy
z całej Polski. Na zakończenie I dnia Kongresu odbyła się Gala Ogólnopolskiego Konkursu Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła, do którego zakwalifikowało się 63 szkoły i przedszkola z całej Polski. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 143 w Warszawie.

Drugi dzień Kongresu upłynął pod nazwą :
ATELIER PRZYSZŁOŚCI – DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE.
Pośród wspaniałych wykładów nt. sztucznej inteligencji, LLL/e-learning w kształceniu i innych, prowadzonych przez wybitnych naukowców z różnych uczelni z kraju i zagranicy, ciekawym punktem programu była, wywołująca wiele refleksji i emocji, debata nt. „Pracownik przyszłości na rynku pracy”, w której udział wzięli zaproszeni prelegenci z uczelni i pracodawcy.

Kongresowi towarzyszył również Salon Edukacji, na którym promowały się zaproszone szkoły i instytucje związane z edukacją z całej Polski.

ZOUM Kielce