Armia czeka...

 

Szef wydziału  rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, pan major Mirosław  Wąchocki, był  14 stycznia 2020 r. gościem naszego liceum. Młodzież miała okazję zweryfikować informacje dotyczące służby przygotowawczej, ochotniczej służby w Wojskach Obrony Terytorialnej i warunków przyjęć do służby zawodowej.

Uczniowie zapoznali się z sytuacją materialną i wymaganiami psycho-fizycznymi stawianymi kandydatom do pracy w wojsku.

O każdej z 3000 specjalizacji wojskowych  zainteresowani mogą dowiedzieć się na ul. Wesołej 29 w Kielcach. 

  Fotorelacja- D.Nowak.

ZOUM Kielce