Projekty i Konkursy

Zapraszamy do udziału w projekcie Zwykli/Niezwykli w zakładce Loża Ściegienniaków.
Oczekujemy na krótkie filmy w postaci wywiadu z absolwentem/absolwentką Ściegiennego.

Projekty

Matematyka Reaktywacja

Uczniowie klas IIa, IIb, IIc uczestniczą od drugiego semestru klasy pierwszej (luty 2011) w trzyletnim internetowym kursie wyrównawczym z matematyki "Matematyka Reaktywacja" stworzony przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej. Kurs "Matematyka Reaktywacja" jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy uczeń biorący udział w projekcie śledzi internetowe wykłady, rozwiązuje interaktywne zadania oraz pisze internetowe sprawdziany. Edukacyjna platforma jest dostępna non-stop i - dzięki unijnej dotacji - całkowicie bezpłatna.

"Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa"

Nasza szkoła dołączyła do projektu pt. "Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa" realizowanym przez Politechnikę Koszalińską przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Projekt skierowany jest do uczniow i nauczycieli fizyki szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Jego celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów fizyką oraz zachęcenie do studiowania kierunków technicznych. "Wirtualna Fizyka -Wiedza Prawdziwa" to innowacyjny program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo.W innowacji biorą udział cztery klasy: Ia, Ib, IIc oraz IIe. Nauczycielem biorącym udział w projekcie jest Pani Anita Ściegienna.

 

ZOUM Kielce