ROK SZKOLNY 2020/2021

Informacje dla rodziców

UBEZPIECZENIE 

Program ochrony ubezpieczeniowej V Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach


Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021


Kodeks Równego Traktowania V LO


Harmonogram spotkań z rodzicami 2020/2021


OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 [wkrótce]


Przedmiotowe zasady oceniania uwzględniające wagowe zasady oceniania wprowadzone od roku szkolnego 2019/2020 znajdują się do wglądu w bibliotece szkolnej i u wicedyrektora szkoły.

ZOUM Kielce