Matura

Deklaracja 1a - dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz
(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 - 2017/2018
(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

ikona_pdf                  ikona_doc

 

  Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2019 r.
  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 r. + Załączniki
  Komunikat o dostosowaniach 2019
  Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2019
  Komunikat o egzaminie z informatyki 2019
  KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE LISTY LEKTUR DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA EGZAMIN MATURALNY OD MAJA 2009 ROKU

ZOUM Kielce