Rok szkolny 2020/2021 - WAKACJE!!! Życzymy miłego wypoczynku.

Informacje dla uczniów

UBEZPIECZENIE 

Program ochrony ubezpieczeniowej V Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach


OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Uzyskanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa

Wpłata za duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł, Wpłata za duplikat świadectwa – 26,00 zł

Nr konta:

ING Bank Śląski

47 1050 1461 1000 0023 5339 9112


WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO / WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ


Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021


Przedmiotowe zasady oceniania uwzględniające wagowe zasady oceniania wprowadzone od roku szkolnego 2019/2020 znajdują się do wglądu w bibliotece szkolnej i u wicedyrektora szkoły.

 

CUM Kielce