Rok szkolny 2020/2021 - WAKACJE!!! Życzymy miłego wypoczynku.

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która dąży do tego, aby  być placówką o charakterze elitarnym ze względu na poziom i jakość kształcenia.

Pielęgnując własne  tradycje, wprowadzając przemyślane innowacje, pragniemy przygotować naszych uczniów do  życia w

nowoczesnym świecie. Kształcimy w uczniach nowe umiejętności, wyposażamy ich we właściwe kompetencje, gwarantując im jednocześnie pomoc w ich rozwoju emocjonalnym i intelektualnym.  Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy!   Wszyscy pracujemy jako zespół, wzajemnie siebie wspierając i służąc własnym  doświadczeniem. Staramy się zrozumieć drugiego człowieka, współpracować z naszymi wychowankami i ich rodzicami. Rozwijamy także współprace z uczelniami wyższymi oraz instytucjami pozazawodowymi.

 

WIZJA SZKOŁY

W zakresie kształcenia

 • gwarantuje wysoki poziom edukacji
 • zapewniamy każdemu uczniowi osiąganie postępów edukacyjnych
 • uczymy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i wykorzystania ich podczas całego etapu kształcenia
 • każdego ucznia wspieramy i motywujemy w osiąganiu sukcesów
 • rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia każdego ucznia

 

W zakresie wychowania

 • uczymy poszanowania demokratycznych wartości
 • kształtujemy tolerancje, uczciwość, sprawiedliwość jako wartości, które powinny  przyświecać każdemu człowiekowi w
 • stosunku do siebie i drugiego człowieka
 • doskonalimy poczucie wrażliwości na piękno, dobro, prawdę
 • współpracujemy z rodzicami, wychowywać pokolenia, które kształtować będą nasza Ojczyznę
 • jesteśmy szkołą bezpieczną, bowiem znamy swoich uczniów i ich problemy
 • wszyscy uczniowie mają równe szanse w osiąganiu celów i rozwijaniu swoich zainteresowań   

 

Nasi nauczyciele

 • doskonalą swój warsztat pracy, dokształcają się tak, aby zapewnić uczniom jak najlepsza jakość kształcenia i osiągać wysoką jakość nauczania
 • współpracują ze sobą, uczniami i rodzicami, mając  na celu dobro każdego ucznia
 • stosują nowoczesne technologie i metody aktywacyjne
 • są twórczy, sprawiedliwi, kompetentni
 • szukają rozwiązań problemów razem z uczniami na zasadzie partnerstwa, dialogu i dyskusji
CUM Kielce