Samorząd Uczniowski V LO

 

 

Przewodnicząca:  Oliwia Garnek  (2d)

Zastępcy przewodniczącej:  Katarzyna Saltarska  (2e), Wiktoria Żak (2d)

 

Członkowie SU:

Sara Krzysztofik      (2f)

Laura Grudzień       (2f)

Michał Gula             (2f)

Bartosz Gronek        (2b)

 
 

 

ZOUM Kielce