Rok szkolny 2020/2021 - WAKACJE!!! Życzymy miłego wypoczynku.

Petrus

Laureaci nagrody PETRUS

2014/2015 - Małgorzata Adach
2013/2014 - Katarzyna Janus
2012/2013 -Aleksander Kossakowski
2011/2012 - Małgorzata Nakonieczna
2011/2012 - Karolina Deszczyńska
2010/2011 - Karolina Kot

 

Nagrodę statuetkę "Petrusa" funduje Rada Rodziców dla najlepszego absolwenta V LO w danym roku szkolnym. Wyróżnienie przyznaje Kapituła spośród nominowanych przez Radę Pedagogiczną.

Kryteria przyznawania wyróżnienia:

  1. Świadectwo z wyróżnieniem oraz ocena wzorowa zachowania ustalona zgodnie z "Wewnątrzszkolnym regulaminem wystawiania oceny zachowania."
  2. Osiągnięcia naukowe (w olimpiadach, konkursach i zawodach przynajmniej na szczeblu rejonowym, wojewódzkim)
  3. Szczegółowa ocena postawy ucznia (aspekt moralny i społeczny)
Sttuetka PETRUS

 

CUM Kielce