ROK SZKOLNY 2020/2021

Igg w Politechnice Świętokrzyskiej

Dnia 19.11.2019 klasa Igg uczestniczyła w zajęciach  Polibusa w Politechnice Świętokrzyskiej.  Zajęcia odbyły się w dwóch laboratoriach, laboratorium  prototypowania oraz laboratorium odnawialnych źródeł energii. W laboratorium prototypowania uczniowie zapoznali się z metodami tworzenia detali wirtualnych 3D, jednym z nich jest tworzenie rysunku 3D za pomocą SolidWorksa oraz metodą skanowania skanerem trigulacyjnym 3D. Po uzyskaniu brył przestrzennych uczniowie wraz z prowadzący wydrukowali prototypy na drukarkach 3D. Wydruki wykonano metodami FDM oraz 3D priting. W laboratorium odnawialnych źródeł energii uczniowie zapoznali się z urządzeniami zapewniającymi odzysk energii cieplnej. Były to pompy ciepła pobierające energię z głębin ziemi, pompy powierzchnio-wodne odzyskujące ciepło z wydalonego ogrzanego powietrza.

ZOUM Kielce