MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY „NIGDY WIĘCEJ WOJNY ! PAMIĘTAMY – WRZESIEŃ 1939”.

 

W budynku Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach 26 IX 2019 odbył się międzyszkolny konkurs historyczny „Nigdy więcej wojny…” Celem konkursu było upamiętnienie 80 rocznicy wybuch II wojny światowej, pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu historii Polski oraz historii powszechnej a także rozwijanie zainteresowań i pasji historycznych wśród uczniów.

Tematyka konkursu obejmowała głównie zagadnienia związane z wybuchem  II wojny światowej, wojny  1939 roku z uwzględnieniem Kielc  i Kielecczyzny .

Naszą szkołę reprezentowały cztery 3-osobowe zespoły. Zespół w składzie: Magdalena Chrzanowska, Wiktoria Kraska i Marcel Derlacz otrzymali wyróżnienie.

Gratulujemy uczestnikom wiedzy i sukcesu.

ZOUM Kielce