ROK SZKOLNY 2020/2021

Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca

Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca

 

W październiku przypada Światowy Dzień Przywracania Serca. Porusza on problemy nagłego zatrzymanie krążenia (z różnych przyczyn), który występuje u około 350 000 – 700 000 osób w Europie. Najnowsze dane skłaniają się w stronę tej niestety wyższej liczby. W Polsce liczba zgonów w wyniku NZK to około 40 000 rocznie.

U poszkodowanych, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia, bardzo często występuje defibrylacyjny rytm serca. Gdy ocena rytmu odbywa się w krótkim czasie po NZK i w sytuacji, gdy na miejscu znajduje się AED, migotanie komór stwierdza się aż w 76% przypadków. Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji powoduje spadek przeżywalności o 3-4%.

Właśnie dlatego uczniowie Uczniowie 5 LO w Kielcach przy współpracy ze Stowarzyszeniem Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podczas nauki zdalnej na zajęciach wychowania fizycznego w ostatnim tygodniu października zostali zapoznani z nauką resuscytacji krążeniowo- oddechowej oraz użyciu automatycznego defibrylatora. Szczególną uwagę zwrócono na nowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącej przeprowadzenia RKO w trakcie pandemii COViD-19. Miejmy nadzieję, że ta cenna wiedza pozostanie w głowach naszych uczniów, a nie będą oni mieli konieczności jej wykorzystywania w praktyce.

 

ZOUM Kielce