„Żołnierska misja”

17.09.2019 r. klasa 1dg uczestniczyła w spotkaniu pn. „Żołnierska misja”, prowadzonym przez żołnierzy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwaw Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach,

Młodzież dowiedziała się na czym polega praca żołnierzy wyjeżdżających na misje wojskowe: pomoc medyczna, zapewnienie bezpieczeństwa w strefach zdemilitaryzowanych, dostarczanie żywności mieszkańcom zagrożonych terenów.

Uczniowie mieli również możliwość, dzięki połączeniu za pomocą skype’a, zadawania pytań żołnierzom przebywającym obecnie na misji w Afganistanie.

ZOUM Kielce