ROK SZKOLNY 2020/2021

KONKURSY

myśl

II edycja Konkursu fotograficzno - literackiego pt. „(Nie)zapomniana Przestrzeń Miłości”.

Konkurs „(Nie)zapomniana Przestrzeń Miłości" adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych fotografią,

sztuką interpretacji tekstów kultury. Zadanie uczestnika miało przedstawiać ciekawe interpretacyjnie ujęcie desygnatów szeroko rozumianej miłości, wzbogacone o refleksyjną myśl - komentarz autora zdjęcia.

Oto lista laureatów wspomnianego konkursu oraz nagrodzone prace:

I miejsce - Karolina Jaśkowska
VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
Opiekun: Joanna Sordyl

II miejsce - Agata Wawrzeniec
V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach
Opiekun szkolny: Alicja Staszewska

III miejsce - Karolina Jaśkowska
VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Opiekun: Joanna Sordyl

 

W związku z zaleceniami Kuratora Oświaty oraz Sanepidu, dotyczącymi imprez masowych, informujemy, że uroczysta Gala konkursowa nie odbędzie się. Nagrody i dyplomy prześlemy pocztą.

Dziękujemy za udział w konkursie!

 

Patronat honorowy objęli:
- Świętokrzyski  Kurator Oświaty;
- Jego Ekscelencja Ks. bp dr Jan Piotrowski
- OMPiO - Ośrodek Myśli Patriotycznej i  Obywatelskiej w Kielcach.
- Związek Polskich Artystów Fotografików - Okręg Świętokrzyski

Organizatorem konkursu fotograficzno-lirycznego „(Nie)zapomniana Przestrzeń Miłości”, jest V liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach.

Celem konkursu jest:

1) Zwrócenie uwagi współczesnego człowieka na symboliczne ujęcie desygnatu MIŁOŚCI, który odwoływałby się do systemu wartości humanistycznych.
2) Zaprezentowanie specyfiki spojrzenia młodego człowieka na wartości uniwersalne i narodowe.
3) Propagowanie sztuki fotograficznej jako elementu twórczej interpretacji rzeczywistości.

Każde zadanie uczestnika ma przedstawiać ciekawe interpretacyjnie ujęcie desygnatów szeroko rozumianej miłości, wzbogacone o refleksyjną myśl - komentarz autora zdjęcia. Tekst ten może mieć charakter cytatów, aforyzmów lub refleksji autorskich.

Konkurs „(Nie)zapomniana Przestrzeń Miłości" adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych fotografią, sztuką interpretacji tekstów kultury.

ZOUM Kielce