KONKURSY

myśl

Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu fotograficzno - literackiego pt. „(Nie)zapomniana Przestrzeń Miłości”.

Patronat honorowy objęli:
- Świętokrzyski  Kurator Oświaty;
- Jego Ekscelencja Ks. bp dr Jan Piotrowski
- OMPiO - Ośrodek Myśli Patriotycznej i  Obywatelskiej w Kielcach.
- Związek Polskich Artystów Fotografików - Okręg Świętokrzyski

Organizatorem konkursu fotograficzno-lirycznego „(Nie)zapomniana Przestrzeń Miłości”, jest V liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach.

Celem konkursu jest:

1) Zwrócenie uwagi współczesnego człowieka na symboliczne ujęcie desygnatu MIŁOŚCI, który odwoływałby się do systemu wartości humanistycznych.
2) Zaprezentowanie specyfiki spojrzenia młodego człowieka na wartości uniwersalne i narodowe.
3) Propagowanie sztuki fotograficznej jako elementu twórczej interpretacji rzeczywistości.

Każde zadanie uczestnika ma przedstawiać ciekawe interpretacyjnie ujęcie desygnatów szeroko rozumianej miłości, wzbogacone o refleksyjną myśl - komentarz autora zdjęcia. Tekst ten może mieć charakter cytatów, aforyzmów lub refleksji autorskich.

Konkurs „(Nie)zapomniana Przestrzeń Miłości" adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych fotografią, sztuką interpretacji tekstów kultury.

ZOUM Kielce