ROK SZKOLNY 2020/2021

ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ JĘZYKOWY 2019/2020

ŚTJ

 

Zapraszamy reprezentacje szkół podstawowych z Kielc i powiatu kieleckiego do udziału w VIII Świętokrzyskim Turnieju Językowym.

Organizatorem Konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach.

Wsparcie merytoryczne zapewnia Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Patronat nad konkursem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

ZOUM Kielce